על הפנים

Exhibition

תערוכה ״על הפנים״, תל אביב I אוצר דורון פולק